UITGANGSPUNTEN

Autonomie, verbondenheid en groei zijn de kernwaarden in therapie. Daaruit vloeien de volgende uitgangspunten voort:

  • Gezondheidsmodel: ieder kind is in principe gezond en heeft mogelijkheden om de ontwikkelingstaken waar het voor staat te volbrengen. Gewerkt wordt vanuit een oplossingsgerichte visie, waarin de sterktes van het kind centraal staan.
  • Opbouwen en uitbouwen van in het kind aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten.
  • Ieder kind is uniek: het kind is in staat eigen unieke oplossingen te vinden. Er wordt ingespeeld op en samengewerkt met het kind om tot deze oplossingen te komen.
  • Ontwikkeling van het kind is vooral de ontwikkeling van autonomie en verbondenheid (ruimte en grenzen). Hierbinnen leert het kind zichzelf en anderen te waarderen en de eigen competentie te verkennen en te vergroten, te communiceren en te handelen. Er wordt een veilige en prettige situatie voor het kind gecreĆ«erd, waarbinnen het vrij de eigen mogelijkheden kan onderzoeken en verruimen.
  • De ontwikkeling van het kind staat centraal. Spontane ontwikkelingsmomenten van het kind worden herkend en gestimuleerd.
  • Het individu binnen het systeem: een probleem is altijd een probleem binnen een bepaalde context. Problemen worden gezien in samenhang met de leefsituatie en het wereldmodel van het kind, het gezin en de cultuur.
  • Niet het kind (ouder, het systeem) is het probleem, maar het probleem is het probleem.
  • Het kind weet de weg en kan deze ook aangeven, zij het niet altijd bewust of met woorden. Er wordt naar het kind gekeken en geluisterd en ingespeeld op de signalen die het geeft.
  • Geweldloosheid: respect voor, vertrouwen in het kind. Er wordt gewerkt in het tempo van het kind, uitgaande van waar het kind is, rekening houdend met de behoeften van het kind.
  • Het kind is niet de enige die zich aanpast en leert: we leren allemaal. Juist van kinderen kunnen we veel leren en mede daarom is het hebben en tonen van respect en waardering voor kinderen een belangrijk uitgangspunt.

Uitgangspunten - Ditbenik Castricum