DE THERAPIE

De therapie - Ditbenik Castricum Na aanmelding vindt er een intake plaats met de ouders/verzorgers (vanaf 16 jaar bepaalt de jongere of de ouders er wel/niet bij betrokken worden). De klacht en voorgeschiedenis komen dan uitgebreid aan bod en het gewenste doel wordt besproken. Vervolgens start het traject met het kind/jongere en na ongeveer 5 gesprekken is er een evaluatie moment met de opvoeders. De veranderingen die het kind doormaakt en het behandelplan worden dan besproken en er wordt op eventuele vragen ingegaan. De therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Gemiddeld zijn er 10 tot 12 sessies nodig voor het kind/jongere.

Tijdens de therapie staat het kind en de klacht centraal en wordt de klacht vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd. Er wordt na gegaan of er lichamelijke oorzaken zijn voor de klacht, hoe de balans bij het kind is tussen draaglast en draagkracht, of de klacht veroorzaakt wordt door inadequaat gedrag. Ook wordt gekeken welke rol het (gezins)systeem speelt bij de klacht. Ik sluit aan bij de belevingswereld en de communicatiemogelijkheden van het kind/jongere en dat is voor ieder kind anders. Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van divers spel-, knutsel- of tekenmateriaal. Alles mag en niets moet.

Er wordt integratief gewerkt: denkbeelden en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines worden samen gebracht waaronder het oplossingsgerichte werken, het systeemgericht werken, het neuro-linguïstisch programmeren (NLP), de geweldloze communicatie (Rosenberg), de rationeel emotieve therapie (RET), de ontwikkelingspsychologie (Erikson, Piaget) en psychopathologie. Daarnaast maak ik veel gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness-, ontspannings- en ademhalingstechnieken.

Uiteraard wordt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld en wordt er voorafgaand aan de therapie een behandelovereenkomst afgesloten waarin onder andere afspraken staan over de betaling, de privacy, informatie en verslaglegging.

Zie Privacyreglement, Algemene Voorwaarden en Privacy Policy.