Wat doe ik?

Wat doe ik - Ditbenik CastricumKindertherapie en jeugdtherapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van psychotherapie speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) met gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. De therapie is oplossingsgericht. Samen met de therapeut onderzoekt het kind/jongere zijn hulpbronnen en oplossingen die het in kan zetten om het gewenste succes te bereiken zodat er weer ruimte ontstaat voor groei en ontwikkeling. Het gaat er in de therapie uiteindelijk om dat het kind, de jongere zich weer vrij kan ontwikkelen.

Binnen ieder mens liggen oplossingen voor het probleem voor handen en soms is een kleine stap in de goede richting voldoende om een proces van grote verandering in gang te zetten. Mijn taak is om dit gehele proces bij het kind, de jongere en de ouders/opvoeders te begeleiden.