Tarieven en vergoedingen

De kosten voor de intake, de sessies (met verslag voor ouder en  kind), en de oudergesprekken bedragen 80 euro per uur.

Ik ben ingeschreven bij de beroepsvereniging NFG waar veel zorgverzekeraars bij aangesloten zijn en de kosten voor de behandelingen (gedeeltelijk) vergoeden, mits u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg. Via deze NFG link kunt u onder het kopje zorgverzekeraars/vergoeding zien of uw zorgverzekeraar de therapie vergoedt.

Zorgverzekeraars hebben aangegeven alleen nog therapeuten te vergoeden die geregistreerd zijn. Ik voldoe aan deze eisen en ben als Kinder- en Jeugdtherapeut ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ®. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Zie ook: www.rbcz.nu/devijf

Alleen therapeuten op Hbo-niveau die zich blijven bijscholen en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ.

De klachtregeling van Ditbenik is via de NFG geregeld. (Wkkgz)