BIJ WELKE KLACHTEN/PROBLEMEN

Problemen - Ditbenik Castricum

Kinder- en jeugdtherapie is er voor kinderen/jongeren met uiteenlopende problemen. Een aantal voorbeelden:

• emotionele conflicten bij traumaverwerking, echtscheiding, angsten, fobieën en rouwverwerking;

• aanvaarding van en leren omgaan met een lichamelijke handicap, met hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, met leerproblemen zoals dyslexie, met AD(H)D, PDD-nos, Asperger en andere stoornissen binnen het autistische spectrum;

• gedragsproblemen, concentratieproblemen en sociale problemen: druk of agressief gedrag, woedeaanvallen, teruggetrokken gedrag, verlegenheid, moeite hebben met het maken van vrienden of met het omgaan met andere kinderen of volwassenen, veel ruzie maken, liegen, stelen, pesten of spijbelen;

• aangeleerde probleemgewoontes zoals nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, snoepen;

• ontwikkelingsfaseproblematiek zoals problemen met eten, slapen, motoriek, zindelijkheid, leermoeilijkheden of hechtingsproblematiek;

• lichamelijke en psychosomatische klachten waar geen duidelijke medische oorzaken voor te vinden zijn zoals: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, eczeem, etc. Er zijn zeker nog meer en andere problemen die hier boven niet vermeld staan waarvoor Kinder- en jeugdtherapie uitkomst zou kunnen bieden. Bij vragen of twijfels hierover kunt u altijd contact opnemen.